Vill du träffa andra med samma intresse som dig?
Dessa kväller målar vi och utbyter erfarenheter och tips med varandra under trevlig samvaro.

BRA ATT VETA
Vi har ingen formell ledare i denna cirkeln utan vi alla delar med oss av den kunskap och erfarenhet som finns i gruppen.
Anmäl ditt intresse här, så tar vi kontakt när vi fått en grupp om 3-4 personer.

FRÅGOR?
Kontakta: Anett Olsen, Verksamhetsutvecklare, 0380 - 414 31.
anett.olsen@sv.se