Hantverk & konst

Denna termin har vi tyvärr ingen start på denna gruppen.
Akvarellerna målar och utbyter erfarenheter och tips utan ledare. En inspiratör medverkar vid något tillfälle under terminen.
Nya deltagare är varmt välkomna.

BRA ATT VETA
Ta med eget material. Staffli finns att låna.
Vi träffas varannan vecka, jämna veckor.

Lise-Lotte Wikström, ordförande i Sävsjö Konstförening, medverkar som inspiratör den 3/10.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se