Hantverk & konst

Vi målar akvarell och utbyter inspiration och tips med varandra utan ledare.
Nya deltagare är varmt välkomna.

Inställd p g a för få deltagare. Kontakta gärna Mia för information om andra kurser inom målning.

BRA ATT VETA
Ta med eget material. Staffli finns att låna.
Vi träffas varannan vecka, ojämna veckor.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se