Hantverk & konst

Inställd p g a för få deltagare.

Vi målar akvarell och utbyter inspiration och tips med varandra utan ledare.
En inspiratör medverkar vid något tillfälle under terminen.
Nya deltagare är varmt välkomna.


BRA ATT VETA
Ta med eget material. Staffli finns att låna.
Kostnad för inspiratör tillkommer.
Vi träffas varannan vecka, ojämna veckor.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se