Hantverk & konst

Vi målar akvarell och utbyter inspiration och tips med varandra utan formell ledare.


BRA ATT VETA
För dig som målat akvarell tidigare.
Ta med eget material. Staffli finns att låna.
Vi träffas varannan vecka, ojämna veckor.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se