Hantverk & konst

Vi målar akvarell och utbyter inspiration och tips med varandra utan formell ledare.


BRA ATT VETA
För dig som målat akvarell tidigare.
Ta med eget material.
Vi träffas varannan vecka, jämna veckor.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se