Trädgård, hus och hem

Alla kan odla är en inspirationsföreläsning med Sophia-Stina Wesley om hur hon har byggt upp en täckodlad köksträdgård och gjort familjen självförsörjande på grönsaker. Föreläsningen kommer sedan att följas upp med en heldagskurs där du har möjlighet att lära dig grunderna i täck odling och hur du kan bygga upp din egen köksträdgård.

BRA ATT VETA
- Kaffe och fralla ingår och serveras från klockan 09.45, föreläsningen börjar klockan 10.00
- Parkering på platser märkta för besökare vid Svartågården eller vid gamla stationsbyggnaden snett emot Svartågården.

LEDARE
Sophia-Stina är ett lysande exempel på att man inte behöver vara utbildad trädgårdsmästare för att bli självförsörjande på grönsaker. På tre år har hon byggt upp en stor täckodlad köksträdgård där hon odlar mat för sin familj. Med glädje och brinnande intresse för odling och bra mat vill hon inspirerar andra som också drömmer om att skapa en (stor eller liten) köksträdgård.

FRÅGOR?
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0381 - 155 50, anett.olsen@sv.se