Musik, teater

Inom paraplybegreppet americana ryms det många olika musikstilar – soul, blues, country, bluegrass, oldtime och rock – men allt går tillbaka till rötterna. Det är musik där låtskrivandet är i fokus. Vi kommer träffas för analys av texter, spela ihop samt förstå oss på djupet i musiken.

On 29/1 | 17:00-18:30
1 ggr | 100 kr
Arr: 37715
Ledare: Erik Moreau och Yvonne Quirk