Språk

För dig som vill lära dig enkla fraser och uttryck för att bättre kunna kommunicera med arabisktalande i din närhet.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper.

BRA ATT VETA
Ledaren utformar studiematerial. Kostnad för kursbok tillkommer.
Träffas varje torsdag.

LEDARE
Hasan Jaghsi har arabiska som modersmål och har hållit cirklar i arabiska hos oss tidigare.

FRÅGOR?
Kontakta Lovisa Jansson, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 07, lovisa.jansson@sv.se