Språk

För dig som vill lära dig enkla fraser och uttryck för att bättre kunna kommunicera med arabisktalande i din närhet.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper.

BRA ATT VETA
Observera framflyttad start till 3/10.
Första kurstillfället träffas vi 17.30-19.00, resterande träffar 17.30-19.45.
Som studiematerial använder vi boken "Språk förenar" (kostnad 240 kr tillkommer på fakturan) samt ledarens egna material. Meddela om du redan har boken.

LEDARE
Hasan Jaghsi har arabiska som modersmål och har hållit cirklar i arabiska hos oss under flera år.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se