Språk

För dig som vill lära dig enkla fraser och uttryck för att bättre kunna kommunicera med arabisktalande i din närhet.


FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper.

BRA ATT VETA
Vid första kurstillfället träffas vi 17.30-19.00, resterande träffar 17.30-19.45.
Som studiematerial planerar vi att använda boken "Språk förenar" (kostnad ca 250 kr, tillkommer på fakturan) samt ledarens egna material. Meddela om du redan har boken.

LEDARE
Hasan Jaghsi har arabiska som modersmål och har hållit cirklar i arabiska hos oss under flera år.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se