Språk

För dig som vill lära dig enkla fraser och uttryck för att bättre kunna kommunicera med arabisktalande i din närhet.

FÖRKUNSKAPER
Du behöver förkunskaper motsvarande en termin.

BRA ATT VETA
Vid första kurstillfället träffas vi kl 17.30-19.00, resterande träffar 17.30-19.45.
Vi använder kursboken "Språk förenar" samt ledarens egna material. Meddela i god tid om du behöver köpa till en bok. De kan vara svåra att få tag på.

LEDARE
Hasan Jaghsi har arabiska som modersmål och har hållit cirklar i arabiska hos oss under flera år.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se