Historia & Konsthistoria

Under våren fortsätter vi att fotografera och dokumentera fornlämningar i Eksjö kommun.
Även nya deltagare är välkomna att ansluta till vår grupp. Du behöver inte ha någon förkunskap utan du får lära dig historien och bakgrunden om fornlämningarna under kursens gång. Vi är ute på fält större delen av kursen men vi kommer även vara en del i kurslokalen för att sammanfatta och gå igenom materialet vi samlat in.

BRA ATT VETA
Vi skickar en kallelse/faktura ca 1 vecka före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

LEDARE
Karl Erik Samuelsson

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se