Historia & Konsthistoria

Under våren fortsätter vi att fotografera och dokumentera fornlämningar i Eksjö kommun, för att hjälpa till att samla material till en bok om Eksjö kommuns 9 socknar som Höglandets Fornminnesförening kommer ge ut.
Även nya deltagare är välkomna att ansluta till vår grupp. Du behöver inte ha någon förkunskap utan du får lära dig historien och bakgrunden om fornlämningarna under kursens gång. Vi är ute på fält större delen av kursen och besöker hembygdsgårdar och gamla herresäten men vi kommer även vara en del i kurslokalen för att sammanfatta och gå igenom materialet vi samlat in. En del av våra besök kommer att ske på helger då det är för mörkt på kvällarna under kurstiden. Vi bestämmer datum tillsammans i gruppen. Gruppen har även möjlighet att påverka kursens innehåll till viss del och komma med förslag.

BRA ATT VETA
Vi skickar en kallelse/faktura ca 1 vecka före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

LEDARE
Karl Erik Samuelsson

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se