Arkeologi

Arkeologi

Historia & Konsthistoria

Under våren ska fornlämningar i Eksjö kommun fotograferas och ritas upp för kommande dokumentation i bokform.
Under kurskvällarna så får du lära dig historien och bakgrunden om fornlämningarna och vi tar upp frågor som:
Vad användes fornlämningar till?
Hur såg kulturen ut på höglandet under den här tiden?
Hur hade de råd att uppföra dessa fornlämningar?

De som vill är välkomna att delta på de helger som vi har fältarbete och är ute och fotograferar och dokumenterar fornlämningarna.

LEDARE
Karl Erik Samuelsson

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se