Historia & Konsthistoria

BAKGRUND
Människan har genom alla tider lämnat efter sig spår, och arkeologer tolkar dessa spår för att måla en bild av forntiden. Varför är det viktigt att veta hur folk levde för 1000 år sen? Vi gör en tidsresa tillsammans och tittar på dessa spår, för att se hur människor levde förr och hur det har påverkat oss idag men också vår framtid. Vilka spår lämnar vi åt framtiden?

UPPLÄGG:
Kursen kommer att ske digitalt via Teams, en dag per vecka under 8 tillfällen. Sista tillfället finns en förhoppning om att kunna träffas fysiskt och besöka synliga spår i landskapet.

Två kurser kan gå parallellt, en för åldrarna 7-12, med medföljande vuxen, och en för åldrarna 13-18. Upplägget är det samma, men med ungdomarna går vi mer in på djupet om hur samhället formats under forntid, och tittar mer på källor, levnadsvillkor och historiebruk. Varje kurstillfälle sker live, med en kort presentation och lektion i ämnet, men kommer till stor del baseras på kursdeltagarnas intressen som får styra diskussioner och övrigt innehåll.

Avstamp kommer ske delvis i URs program ”Arkeologens dotter”, där man får följa en flicka på jakt efter sin mamma genom forntiden. Här finns ett bra studiematerial kopplat till serien, men serien är också en relativt korrekt visualisering av forntiden, som en bra bas att förankra kunskap till.

KURSLEDARE
Kursledaren Annie Rosén är arkeolog och museipedagog, och har deltagit i många utgrävningar och till och med som viking. Sen var det nåt med ett svärd i Vidöstern också...

FRÅGOR
Kontakta
Andréas Rydberg 0720-77 23 86 / andreas.rydberg@sv.se
Anette Bergkvist 0704-31 39 31 / anette.bergkvist@sv.se