Ashtangayoga, fortsättning

Ashtangayoga, fortsättning

Hälsa & välbefinnande

Fortsättning.
Här lär du dig grunderna till en vitaliserande yogapraktik. Det som utmärker ashtangayoga i det fysiska uttrycket är vinyasan, andningen som leder rörelsen i fasta serier med positioner som hela tiden syftar att förbereda för nästa. Se till att ha tid att komma på de flesta sammankomsterna samt en del tid till hemmapraktik. Fysiskt ansträngande.

LEDARE
Henrik Beglert, yogaledare.

FRÅGOR?
Kontakta Gunilla Borg, 0380-57 56 01, gunilla.borg@sv.se