Hälsa & välbefinnande

Det är okej att inte känna sig okej.

I den här studiecirkeln får du hjälp och stöd i din återhämtning. Vi utgår från materialet Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt, som är skriven av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Jessica har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Hon vill ge hopp till andra människor och stärka dem i sin återhämtning. Jessica är så kallad Peer (Person med Egen Erfarenhet av psykisk ohälsa som Resurs) och förskollärare i botten.

Vid frågor, kontakta Lovisa Jansson 070-431 39 08 eller lovisa.jansson@sv.se