Att läsa och tyda gammal text

Att läsa och tyda gammal text

Historia & Konsthistoria


Du får lära dig grunderna till att läsa och tyda gammal text och handstil.


Frågor:
Kontakta Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare, 0140-37 55 60, bodil.nordgren@sv.se