Media & kommunikation

Att skriva självbiografiskt är ett sätt att identifiera sig själv. Genom att skriva om självupplevda händelser och reflektera över livet upptäcker vi vad som haft betydelse under livsresan. Vi gör övningar som handlar om olika skeden i livet. Vi tar upp frågor som berör det självbiografiska skrivandet: vad som är fakta och vad som är fantasi. Sanningsbegreppet och hur man skiljer mellan att vara privat och att vara personlig. Tips och konkreta övningar.

Kursstart framflyttad till den 1/10.

Ledare; Lena Eliasson