Musik, teater

INNEHÅLL;
Nybörjarkurs i clawhammerteknik som är ett av de traditionella sätten att spela banjo på. Med denna teknik i grunden har du betydligt lättare att hänga på vid jam och kompa till sång.

LEDARE;
Erik Moreau