Banjo workshop

Banjo workshop

Musik, teater

BANJO WORKSHOP

Med Anders Ternesten (DUNDERHEAD)
UTVECKLA LJUDBILDEN I BANDET

Banjon är ett utpräglat gruppinstrument. Väldigt få aspirerande banjospelare överlever någon
längre tid ensam hemma med sin bluegrassbanjo. Man behöver folk att spela med! Men vad är
banjons roll i bandet? Och hur maximerar du som banjoist det stöd du kan ge till dina
bandmedlemmar?
Den här workshopen fokuserar på att utveckla lyhördhet och ditt tänk kring banjospelet för att
kunna förbättra hela ljudbilden av det band du spelar med.
Några saker vi kommer ta upp är:
• Banjons och de övriga instrumentens roll i bandet.
• Misstag och fallgropar i grundläggande bluegrassrytmik.
• Gitarrens viktiga funktion och samspelet med banjon.
• Back-up spel - hur man stödjer och hur man dödar.
• Rolls & licks som skapar driv.
• Hur du enkelt kan börja utforska din greppbräda.
• Skillnader - manliga/kvinnliga leadsångare, bluegrass/pop, amerikansk/europeisk bluegrass.
Workshopen genomförs i två delar. I del ett går vi igenom ovanstående punkter med bara oss
banjospelare. Del två genomförs tillsammans med deltagarna i Rythm Guitar Workshop.


OBS!
Endast bindande föranmälan.
Max antal platser: 12 st
Tid: ca 2,5 timmar
Pris: 250:-