Dans

På barndanslektionerna är det dansglädje, lekfullhet och fantasi som vi fokuserar på. Vi tränar även kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning och koordination. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar - allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.

FÖRKUNSKAPER
Ingen tidigare danserfarenhet krävs!

ÅLDER/NIVÅ
5-6 år

DANSLEDARE
Malin Johansson

UPPLÄGG FÖR KURSEN
12 ggr
Följande datum och veckor HT-20 är dansverksamheten inställd: Höstlov v.44

BRA ATT VETA
Bekväma kläder du kan röra sig i, barfota
Fri parkering i anslutning till lokalen.

ANMÄLNINGSVILLKOR OCH FÖRMÅNER
Du anmäler dig till kursen och deltar kostnadsfritt vid det första kurstillfället. Vill du inte fortsätta måste r vi ha din avanmälan innan kurstillfälle två, annars debiteras hela kursavgiften.

Du får en kallelse till kursen cirka en vecka innan kursstart.
För att snabbt kunna nå er vid ev. förändringar under kursen ( ex. ledare sjuk) vill vi gärna ha mobilnummer och mailadress där ni nås.

Anmälan/info:
sv.se/studio11
sv.se/tranas
cecilia.nelson@sv.se eller på telefon 0140-163 04, 0720-796825 ( vid anmälan vill vi ha mobil, mail och personnr.)