Samhälle

Hur kan vi rusta oss inför kommande kriser och hur samverkar vi mellan går¬dar och med övriga samhället? För många bönder har skogs¬bränder, stormar och inte minst 2018 års torka väckt behovet av beredskap på gårdsnivå och sam¬verkan med andra
Denna cirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios, inventera vad ni har på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar och krisberedskap om det värsta skulle hända – innan det händer.