Djur, natur & miljö

Vi träffas vid sju tillfällen för att lära oss om biodlingens grunder. Därefter fyra tillfällen med praktiskt arbete på olika bigårdar. Studiecirkeln sker i samarbete med Höglandets Biodlarförening.

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka.

LEDARE
Carl-Magnus Löwhagen är själv biodlare och ordförande i Höglandets Biodlarförening. Fler medlemmar från föreningen delar med sig av kunskap och erfarenhet.

FRÅGOR?
Kontakta: Marie Hammarin, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 03, marie.hammarin@sv.se