Djur, natur & miljö

Vi träffas vid 10 tillfällen för att lära oss om biodlingens grunder. Det kommer att förekomma både praktiskt arbete på olika bigårdar och teori i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Nässjö. Studiecirkeln sker i samarbete med Höglandets Biodlarförening.

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka.

MATERIAL
Vi kommer att använda oss av boken: Mina första år som biodlare. Har du inte den kan den beställas genom SV. Kostnaden efterfaktureras.

LEDARE
Katarina Hjalmar är själv biodlare och Styrelseledamot i Höglandets Biodlarförening. Fler medlemmar från föreningen delar med sig av kunskap och erfarenhet.

FRÅGOR?
Kontakta: Veronica Åberg, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 02, veronica.aberg@sv.se