Humaniora

I samtal med andra som läst samma text får vi ytterligare dimensioner av texten, som kan handla om oss själva och av de människor vi delar läsupplevelsen med.
Bokcirklar finns i en mängd varianter. Den vanligaste formen är att man läser en och samma bok och träffas sedan för att prata om den.
Första träffen blir ett inspirationstillfälle där vi samtalar om vilken typ av litteratur vi ska läsa i bokcirkeln.
Ska vi läsa klassiker, svenskt, historia, världen, fördjupa oss i en författare eller helt ägna oss åt nobelpristagare? Utbudet är enormt och vi kommer att diskutera oss fram till vad vi ska rikta in oss på den här terminen. Vi träffas en gång per månad.

Ledare; Lena Eliasson, litteraturvetare