Ekonomi

Vi lär oss manuellt grunderna i bokföring. Vi går igenom enklare bokslut och tar upp skatter och arb.giv.avgift. Studieboken "Bokföring från början" ger dig goda grundkunskaper inom redovisningsområdet. Det är en kombinerad fakta- och övningsbok som inte förutsätter några förkunskaper i bokföring/redovisning. Innehåller teori och ett stort antal övningar och praktikfall baserade på autentiska verifikationer och vanligt förekommande affärshändelser. Målet är att deltagarna ska lära sig så mycket bokföring att de självständigt kan sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse.

- Bokföringens begrepp
- Budgetering
- BAS-kontoplanen
- Löpande dubbel bokföring
- Balans- och resultaträkning
- Moms
- Kreditaffärer
- Personalutgifter
- Skattekonto
- Skattedeklaration
- Avstämning
- Periodiseringar

BRA ATT VETA
- Inga förkunskaper behövs.
- Boken "Bokföring från början" tillkommer med ca 230 kr . Meddela vid anmälan om du redan har boken.
- Vi skickar en kallelse/faktura ca 1 vecka före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Kursintyg
När du har genomfört kursen får du ett kursintyg.

LEDARE
Kursledare Lena Lander jobbar som ekonomiansvarig i en koncern med 8 bolag, GGAL Group AB, VPP System AB. Tidigare har hon jobbat på Revisionsbyråer EY och KPMG.

FRÅGOR?
Kontakta Veronica Josefsson, verksamhetsutvecklare, 0383-75 51 82,
veronica.josefsson@sv.se