Ekonomi

Vi lär oss manuellt grunderna i bokföring. Vi går igenom enklare bokslut och tar upp skatter och arbetsgivaravgift. Studieboken "Bokföring från början" ger dig goda grundkunskaper inom redovisningsområdet. Det är en kombinerad fakta- och övningsbok som inte förutsätter några förkunskaper i bokföring/redovisning. Innehåller teori och ett stort antal övningar och praktikfall baserade på autentiska verifikationer och vanligt förekommande affärshändelser. Målet är att deltagarna ska lära sig så mycket bokföring att de självständigt kan sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse.

Bokföringens begrepp
- Budgetering
- BAS-kontoplanen
- Löpande dubbel bokföring
- Balans- och resultaträkning
- Moms
- Kreditaffärer
- Personalutgifter
- Skattekonto
- Skattedeklaration
- Avstämning
- Periodiseringar

BRA ATT VETA
- Inga förkunskaper behövs.
- Beställ boken "Bokföring från början"
- Vi rekomenderar även att ni beställer Bokföring från början, Lösningar


LEDARE;
Josefin Karlsson