Hantverk & konst

Vi träffas varannan måndag och broderar.FRÅGOR?
Kontakta Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare, 0140-37 55 60, bodil.nordgren@sv.se