Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på hur man överlever i naturen?
Under dagen kommer följande att hända.

Kortare vandring med olika stopp/stationer, exempel på stationer, det blir en blandning med
förevisningar och delar där alla får prova på olika saker
Under vår vandring så gör vi ett längre stopp för fika/lunch. Då då blir det förevisning av kniv och yxa och vi
skapar elden och alla får lära sig lite om olika eldar för olika behov. Elden kan sedan användas för att
grilla en korv eller tillaga en enklare lunch (eller koka det ack så viktiga kaffet). Elden kommer fungera
lite som en röd tråd under dagen med olika metoder och material och avslutar gör vi med bågdrillen,
det ger också extra tid för de som vill prova själva.
Efteråt så går jag igenom släckning och ger tips om hur man lämnar platsen på ett bra sätt och vi
fortsätter vår vandring tillbaka och fortsätter med fler stopp.

- Eld, från moderna till stenåldersmetoder
- Utrustning och överlevnadskit
- Tarpen den enkla bivacken och hur man sätter upp den
- Träd och växter som mat och medicin
- Säker hantering av kniv och yxa
- Vad gör man om man går vilse

Varmt välkommen till en fantastisk dag!