Pedagogik

Cirkelledarutbildning Grund

För att våra cirklar ska bli riktigt bra så är du som cirkelledare en viktig person.
Därför bjuder vi in dig och andra ledare till cirkelledarutbildning Grund, med innehåll:
Ledarrollen, Folkbildning och Studieförbundet Vuxenskolan samt Folkbildningens pedagogik.

Utbildningen består av tre delar:
1. Den första delen är en ledarintroduktion, som du nog redan har gjort.
Har du inte gjort den så kontakta oss.

2. Den andra delen är den digitala cirkelledarutbildningen Grund.
Du gör den själv hemma vid din dator. Utbildningen består av text, bild och video. Du gör den hemma vid din dator, innan du gör den fysiska träffen (3)
Det är mycket enkelt, du klickar dig fram sida för sida i din egen takt.

3. Fysisk träff, som tar ca 2 timmar. Där följer vi upp reflektions- och samtalsfrågorna från den digitala cirkelledarutbildningen och tar upp annat som är nyttigt för din roll som cirkelledare.

När du har anmält dig, så kommer vi att skicka boken Leda cirkel och länken till grundutbildningen (2) och inbjudan till den den fysiska träffen (3).