Musik, teater

Vi fortsätter nysta och fördjupa oss i olika teknike Vi går in mer i detaljnivå när det gäller pulloffs, hammeron, slides, och drop tumb…
Kursen vänder sig till dig som har bra/goda förkunskaper i clawhammertekniken alternativt gått Clawhammer för nybörjare.

Ledare;
Erik Moreau