Musik, teater

Vi fortsätter nysta i och fördjupa oss i olika tekniker… Vi går in mer i detaljnivå när det gäller pulloffs, hammeron, slides, och drop tumb. Kursen vänder sig till dig som har bra/goda förkunskaper i clawhammertekniken alternativt gått Clawhammer för nybörjare.

To 31/3 17:00 – 18:30
5 ggr | 595 kr
Arr: 21828
Ledare: Erik Moreau