Samhälle

Hur fortsätter vi samtalen efter valet? Här går vi igenom några begrepp och aspekter som just nu är betydelsefulla i det offentliga samtalet; assimilering/integration, härskarmönster/offermönster samt renhetstänk/syndabockar.


Tillfälle 1: Assimilering - Integration
Vad betyder begreppen i olika sammanhang och vad har de för betydelse för vår framtid?
Individuellt perspektiv och kollektivt perspektiv. Hur hör detta hemma i vårt samhälleliga och politiska landskap? Vad har det för konsekvenser?

Tillfälle 2: Härskarmöster - Offermönster
Hur och när hamnar vi i dessa roller? Hur hantera sig själv för att kunna stå rakryggad i sitt egen vara och nu, sitt eget jag! Strategier för att åstadkomma ett respektfullt MÖTE mellan ett JAG och ett DU.

Tillfälle 3: Renhetstänk - Syndabockar
Historia och nutid. Skuld och skam.
Polaritets-tänkande i svart och vitt. Hur upptäcka balansens gråskala?
Hur hantera dynamiken för att åstadkomma förändring?

LEDARE
Maj-Inger Johansson, organisationskonsult, processledare och samtalsterapeut

FRÅGOR?
Kring upplägg och kursens innehåll, kontakta Maj-Inger Johansson, 070-639 22 33, info@besekull.se
Övriga frågor kontakta, Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se