Samhälle

Studiecirkeln är inställd p g a för få deltagare. Anmäl gärna intresse så kan vi starta upp när vi har en grupp.

Hur fortsätter vi samtalen efter valet? Här går vi igenom några begrepp och aspekter som just nu är betydelsefulla i det offentliga samtalet; assimilering/integration, härskarmönster/offermönster samt renhetstänk/syndabockar.


Tillfälle 1: Assimilering - Integration
Vad betyder begreppen i olika sammanhang och vad har de för betydelse för vår framtid?
Individuellt perspektiv och kollektivt perspektiv. Hur hör detta hemma i vårt samhälleliga och politiska landskap? Vad har det för konsekvenser?

Tillfälle 2: Härskarmöster - Offermönster
Hur och när hamnar vi i dessa roller? Hur hantera sig själv för att kunna stå rakryggad i sitt egen vara och nu, sitt eget jag! Strategier för att åstadkomma ett respektfullt MÖTE mellan ett JAG och ett DU.

Tillfälle 3: Renhetstänk - Syndabockar
Historia och nutid. Skuld och skam.
Polaritets-tänkande i svart och vitt. Hur upptäcka balansens gråskala?
Hur hantera dynamiken för att åstadkomma förändring?

LEDARE
Maj-Inger Johansson, organisationskonsult, processledare och samtalsterapeut

FRÅGOR?
Kring upplägg och kursens innehåll, kontakta Maj-Inger Johansson, 070-639 22 33, info@besekull.se
Övriga frågor kontakta, Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se