Data - Excel, fortsättning

Data - Excel, fortsättning

Data & IT

Vi fördjupar oss i anpassning av programmet och arbetar vidare med formler och funktioner samt kalkyler som kopplas till diagram. Vi arbetar också med databashantering i Excel. Du kan som deltagare påverka innehållet i kursen.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande datakunskap krävs.

BRA ATT VETA
Vid anmälan ange vilken version er dator har ex. 2010, 2013, 2016 eller 365, ej äldre version än 2010.

LEDARE
Kursen leds av Per Bergåse. Per har lång erfarenhet som kursledare på Studieförbundet Vuxenskolan och är mycket kunnig inom datavärlden

FRÅGOR
Kontakta Veronica Josefsson, verksamhetsutvecklare, 0383- 75 51 82
veronica.josefsson@sv.se