Data & IT

Vi visar vilka möjligheter det finns med Excel programmet och du får lära dig göra och ändra kalkyler, tabeller, diagram m m. Grunder i formler o funktioner. Du kan som deltagare påverka innehållet i kursen.

FÖRKUNSKAPER
Välkommen med din anmälan, vi startar kursen vid full grupp.
Grundläggande datakunskap krävs.

BRA ATT VETA
Vid anmälan ange vilken version er dator har ex. 2010, 2013, 2016 eller 365, ej äldre version än 2010.

LEDARE
Kursen leds av Per Bergåse. Per har lång erfarenhet som kursledare på Studieförbundet Vuxenskolan och är mycket kunnig inom datavärlden

FRÅGOR?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan: tel 0383–149 45
veronica.josefsson@sv.se