Hantverk & konst


Målet med studiecirkeln i Designhistoria är att Du ska en inblick i den svenska designhistorien och olika influenser från de andra nordiska länderna och från länder som Frankrike och Italien.

KURSINNEHÅLL
I kursen följer vi arkitektur, inredning, möbeldesign, design och grafisk design från 1568 fram till idag och blickar en bit framåt i 2020-talet. Fokus ligger på 1900-talets design och utvecklingen från 1955 fram till idag, det vi kallar nutida design. När vi kommer till 2020 kommer vi att diskutera scenarier och trender framåt. Vi samtalar om ”Tidens Tecken” och om hur musik, konst, design, inredning och arkitektur är en del av samhällets uttryck. Efter kursen ska Du ha ett perspektiv på nutida design och se hur influenser från olika årtionden påverkar vårt nutida färg- och formspråk.

KURSPLAN
Kurstillfälle och innehåll
1 Miljöer från Eksjö1568, fram till Carl Larsson 1899.
2 1900-talets början, Funktionalismen. Swedish Grace.
3 1950-tal, Scandinavian Design, Modernismen. 1960-1979.
4 1980-tal. Memphis. Solitära skulpturmöbler. 1990-talet.
5 2000-talets början, Minimalism och Eko-boomen.
6 2020 och framåt!? Spår av olika sekler i dagens design.


FÖRKUNSKAPER
Inga formella förkunskaper krävs. Gruppen kommer ha varierande förkunskaper.

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kaserngatan 24 A, våning 2 – Rummet Ängen. Vi kommer att göra ”studiebesök” på viktiga platser i Eksjö och på Galleri Erik Mohlin i Gamla Stan.


LEDARE
Erik Mohlin är Designstrateg och erfaren lärare i Design Management och Designhistoria vid Linnéuniversitetet i Kalmar, på Campus i12 i Eksjö och JU – Jönköping University. Erik Mohlin är curator i Design vid Eksjö Museum med erfarenhet av ett flertal större designutställningar 2003-2015. Erik driver också Galleri Erik Mohlin i Gamla Stan.

KONTAKT
Frågor om kursstart, plats och andra frågor ställs till Anneli Bjurhed, SV 0381-15550, anneli.bjurhed@sv.se
Frågor om kursinnehåll, designhistoria mm ställs till Erik Mohlin 070-1428655