I dessa tider kan det vara skönt med en paus i vardagen. Shared Reading ger möjlighet till det och berikar både dina tankar och sinnen. Det är en spännande metod där man läser och samtalar kring noveller, dikter och andra korta texter. Du deltar alltid på det sätt du själv vill. Du hittar mer information på www.sv.se/sharedreading.

"Skön med ett tillfälle då jag inte behöver prestera. Ett unikt tillfälle att få vara här och nu." /Deltagare i en Shared Reading-grupp.

I Shared Reading - delad läsning möts man in mindre grupper. En läsledare har valt ut texter och leder gruppen under 1 1/2 timma. Antalet deltagare är från 5-8 personer när man träffas fysiskt och i digitala grupper är antalet deltagare från 3-6 personer.