Humaniora

Välkommen till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte!
Läsombud, frivilliga högläsare, bibliotekspersonal, personal inom Studieförbundet Vuxenskolan och övriga intresserade i Jönköpings län hälsas välkomna.


Poesi och möten; Berättelsernas bibliotek – öppna upp och gå ut
Mathias Olsson, Per Andrén och Ulf Moberg, Nässjö stadsbibliotek och kommun, berättar om strategin för att vara ett angeläget bibliotek och Kulturhus, samt hur de arbetar för att kunna erbjuda de goda berättelserna och lusten till litteratur och kultur till alla i kommunen. Att använda poesi i mötet med äldre är ett sätt att med berättelsen i centrum skapa det goda mötet och visa vad ett bibliotek är och kan vara.


Shared Reading – delad läsning
Shared Reading är en engelsk metod för högläsning i grupp som nu sprider sig i Sverige. Studieförbundet Vuxenskolan driver ett 3-årigt projekt i samarbete med bl.a. Regionbibliotek Region Jönköpings län och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Catharina Kåberg från MTM berättar om metoden och låter oss prova på hur denna form av högläsning går till.


Så här gör jag!
Erfarenhetsutbyte.


Boktips och läsinspiration
Lisa Steirud, bibliotekarie i Värnamo kommun, pratar böcker och ger lästips.Länk till konferensen skickas samma vecka som konferensen äger rum.


Vi kommer att använda videomötestjänsten Jitsi Meet, ingen app behöver laddas ner.


Klicka här för att anmäla dig