Humaniora

En distansutbildning för dig som vill leda läsgrupper i metoden Shared Reading.

FÖRKUNSKAPER
Det är en fördel om du deltagit i en Shared Reading-grupp innan du går en läsledarutbildning.

BRA ATT VETA
Läsledarutbildningen genomförs i sex moduler under en treveckorsperiod.

LEDARE
Katarina Lundgren och Catharina Kåberg.

FRÅGOR?
Kontakta Anette Forssander, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 08, anette.forssander@sv.se