Humaniora

En utbildning för dig som vill leda grupper i metoden Shared Reading.

FÖRKUNSKAPER
Det är en fördel om du deltagit i en Shared Reading grupp innan du går utbildningen

BRA ATT VETA
Utbildningen är fördelad i sex moduler under en treveckorsperiod.

LEDARE
Katarina Lundgren och Christina Heldemark

FRÅGOR?
Kontakta Anette Forssander, verksamhetsutvecklare, E-post: anette.forssander@sv.se Mobil: 0704-31 39 08