Historia & Konsthistoria

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din forskning med hjälp av det mycket omfattande källmaterialet som skapats av domstolarna från tidigt 1600-tal och framåt.
Vid härads- och rådhusrätter behandlas bl.a. tvister, brottsmål, gårds- och egendomstransaktioner och mycket annat.
Materialet ger en möjlighet att få en bild av våra förfäder bortom kyrkböckernas personuppgifter. Kursen innehåller även övningar i läsning av gammal stil.Pris: 700 kr för medlem och 900 kr för icke medlem.Kontakt: Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare, bodil.nordgren@sv.se 0704-313928