Historia & Konsthistoria

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din forskning med hjälp av det mycket omfattande källmaterialet som skapats av domstolarna från tidigt 1600-tal och framåt. Vid häradsrätten behandlas bl.a. tvister, brottsmål, gårds- och egendomstransaktioner och mycket annat. Materialet ger en möjlighet att få en bild av våra förfäder bortom kyrkböckernas personuppgifter. Kursen innehåller även övningar i läsning av gammal stil.


Pris: 990 kr för medlem och 1190 kr för icke medlem.Anmälan till kurserna görs till Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköping. Telefon 036-19 00 40 eller www.jonkoping@sv.se. Förfrågning: Bengt Rydh (kurser@jbgf.se).


Kontakt SV: Bodil Nordgren, bodil.nordgren@sv.se 0704-313928