Musik, teater

Lär dig grunderna i dragspel.
Målsättningen är att du ska kunna spela några enkla låtar i bas och diskant efter kursens slut. Kursen bygger på praktiska övningar, gehörspel och vi använder oss av noter som stöd.

Ledare;
Yvonne Quirk