Hälsa & välbefinnande

Vi drömmer alla varje natt. En dröm är som en film där drömmaren står för regi och manus. Man har också sagt att en outforskad dröm är som ett brev som aldrig öppnats. Tillsammans kan vi dela våra drömmar och förstå mer.

Vi använder oss av Montague Ullmans metod (se t ex hans bok ”Använd dina Drömmar”). Drömmaren berättar sin dröm för en grupp. Varje deltagare utforskar drömmen som om det vore sin egen, varefter samtliga ”lämnar tillbaka” drömmen till drömmaren. Inga tolkningar är tillåtna. En drömgrupp är genom sin varma och stimulerande atmosfär en väg till personlig växt och ökad självinsikt.

LEDARE
Elisabeth Miller

FRÅGOR?
Kontakta Lovisa Jansson, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 07
lovisa.jansson@sv.se