Djur, natur & miljö

Organbiologisk odling - att odla på ett lättare och naturligare sätt. Studiebesök på en KRAV-gård.


BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka, 8 ggr.

LEDARE
Marie Johansson, kan allt om hur man odlar ekologiskt.

FRÅGOR?
Kontakta Gunilla Borg, 0380-57 56 01, gunilla.borg@sv.se