Historia & Konsthistoria

Kursen vänder sig till dig som vill hitta dina utvandrare som reste till Amerika och andra platser i världen.Kursledare: Joakim Svahn samt gästföreläsare för specifika avsnitt

Pris: 990 kr för medlem och 1190 kr för icke medlem. Kurslitteratur och abonnemang på Arkiv Digital tillkommer.


Anmälan till kurserna görs till Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköping. Telefon 036-19 00 40 eller www.jonkoping@sv.se. Förfrågning: Bengt Rydh (kurser@jbgf.se).

Kontakt på SV: Bodil Nordgren, bodil.nordgren@sv.se 0704-313928