Språk

Välkommen med i en kamratcirkel då vi tillsammans läser en bok på engelska.
Vi träffas varannan vecka för att hålla igång det engelska språket, utveckla vårt ordförråd och öka förståelsen för talad och skriven engelska.
Vi utgår från en bok som har lagom lätt nivå på språket. Sedan diskuterar vi vad man läst och om man förstår innehållet.
Kom med och prova på - vi har väldigt trevligt tillsammans!

BRA ATT VETA
Nivån anpassas till deltagarna.
Träffarna är gratis, endast kostnad för boken.

LEDARE
Kathryn Bruha Karlsson

FRÅGOR?
Kontakta Madeleine Sjöstrand, verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 18, madeleine.sjostrand@sv.se