Språk

Vi träffas och håller igång det engelska språket, utvecklar vårt ordförråd och ökar förståelsen för talad och skriven engelska.


BRA ATT VETA
Nivå medel/aningen över medel (anpassas till majoriteten av deltagarna).
Är du osäker på nivån, får du testa första kurstillfället kostnadsfritt. Meddela detta vid anmälan.

Kurstiden kan komma att senareläggas 15-30 minuter om önskemål finns.

LEDARE
Stephanie kommer från Kanada och har studerat English Literature and Creative Writing på universitet och har en Bachelors Degree. Hon har tidigare bland annat arbetat som kursledare i konversationsengelska.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se