Data & IT

Vi går djupare in i olika funktioner och lär oss skapa skräddarsydda kalkyler, tabeller och diagram. Du kan som deltagare påverka innehållet i kursen.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande datakunskap krävs.

BRA ATT VETA
Vid anmälan ange vilken version er dator har ex. 2010, 2013, 2016 eller 365, ej äldre version än 2010.

FRÅGOR?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan: tel 0704-31 39 39, 0383-149 45, veronica.josefsson@sv.se